Naantalin vuoden 2020 taloudellinen tulos oli poikkeuksellisen hyvä

Uutiset
Naantalin kaupungin viime vuoden tilinpäätös on valmistunut. Vuoden 2020 tilikauden tulos oli +10,2 miljoonaa euroa. Tulos oli 8,4 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa, jossa tulos oli +1,8 miljoonaa.
Naantalin musta-keltaisessa vaakunassa on kirjaimet VG sekä niiden yllä kruunu. Vaakuna kaupungintalon edustalla, seinässä.

Naantalin poikkeuksellisen hyvään tilikauden tulokseen vaikutti muiden kuntien tavoin erityisesti valtion kertaluontoiset koronatuet. Lisäksi hyvään tulokseen vaikuttivat kaupungin toimintamenojen alittuminen 1,8 miljoonalla eurolla ja verotulojen ylittyminen 0,5 miljoonalla eurolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

– Toimintamenot kasvoivat hyvin maltillisesti eli 1,1 % edelliseen vuoteen nähden. Talousarvion toimintamenot alittivat 1,8 miljoonaa euroa. Toimintatulot taas pienenivät vuoteen 2019 verrattuna 3,2 %, ja jäivät talousarviosta 0,2 miljoonaa euroa. Koronapandemialla oli vaikutusta sekä tulojen että menojen kehitykseen, kertoo Naantalin talousjohtaja Heli Lähteenmäki.

Naantalin taloudellinen tulos olisi ollut maltillisesti plusmerkkinen ilman valtion koronatukiakin. 

Koronapandemia vaikutti merkittävästi kaupungin toimintaan, ja rajoitukset panivat keväällä 2020 hetkessä uusiksi kunnallisten palvelujen järjestelyt. Rajoituksia on viime kevään jälkeen lievennetty ja lisätty useaan otteeseen valtakunnallisen ja alueellisen tilanteen perusteella, ja nopeat muutokset ovat olleet vaativia sekä johtamisen että palveluiden käytännön järjestämisen näkökulmista. Naantali selvisi muiden kuntien tavoin vuonna 2020 hyvin urakastaan vaativissa ja koko ajan muuttuvissa olosuhteissa. 

– Henkilöstö ja esimiehet ovat olleet lujilla pitkäksi venyneen ja vuonna 2021 edelleen jatkuvan koronapandemian vuoksi. Esitän henkilöstölle ja esimiehille lämpimät kiitokset erittäin arvokkaasta ja sitoutuneesta työpanoksesta vuonna 2020, toteaa kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Asuntoja valmistui ennätysmäärä

Vuonna 2020 Naantalissa tehtiin investointeja yhteensä 14,9 miljoonalla eurolla. Investoinnit toteutettiin omalla tulorahoituksella ja ilman velkamäärän lisäystä. Suurimmat investoinnit olivat:

  • Luonnonmaan asuntomessualue (3,0 milj. euroa)
  • Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue (2,0 milj. euroa)
  • Keskustakorttelit (1,2 milj. euroa)
  • Velkuan koulu (1,3 milj. euroa)
  • Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymä (0,7 milj. euroa)
  • Rymättylän paloasema (0,6 milj. euroa)
  • kaupungintalon Toripuisto (0,5 milj. euroa)

Naantalin pientalotonttien kysyntä jatkui hyvänä vuonna 2020, ja Naantaliin valmistui enemmän uusia asuntoja kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Vuoden aikana valmistui yhteensä 231 uutta asuntoa; 106 kerrostaloasuntoa, 79 rivitaloasuntoa ja 46 omakotitalotaloa. 

Vuonna 2021 Naantaliin arvioidaan valmistuvan noin 150 asuntoa, ja vuonna 2022 valmistuu todennäköisesti jälleen yli 200 asuntoa, mikäli useat kerrostalohankkeet aloitetaan suunnitelmien mukaan ja ARA-rahoitus saadaan kaikkiin haettuihin asuntokohteisiin. 

Vuonna 2020 Naantalin väestönkehitys jatkui myönteisenä, ja kaupungin väliluku kasvoi 113 hengellä. Kuntien välinen nettomuutto kasvoi selvästi ja kohdistui pääosin 25–44-vuotiaisiin ja alle 15-vuotiaisiin. Muuttovoitto kasvoi etenkin Turun ja Helsingin seuduilta. Luonnollinen väkiluvun kasvu oli Naantalissa miinusmerkkinen edellisten vuosien tapaan.

Talouden tasapainosta huolehdittava

Naantalin taloudellinen tilanne on ollut vakaa useiden vuosien ajan, ja tilinpäätöksen ovat olleet ylijäämäisiä vuodesta 2013 lähtien. Lähivuosina kuntatalous on kuitenkin kiristymässä selvästi. Naantali joutuu sen lisäksi varautumaan siihen, että Nesteen jalostamon lopettaminen vähentää selvästi yhteisöverotulon määrää vuodesta 2023 alkaen.

Tilinpäätöksessä todetaan, että kaupungin on tärkeää hoitaa talouttaan myös jatkossa vastuullisesti ja huolehtia kaikissa olosuhteissa talouden hyvästä tasapainosta.

Kaupunginhallitus käsittelee tänään 29.3. tilinpäätöstä, ja asia on kaupunginvaltuustossa 7.6.2021.

Tilinpäätökseen voi tutustua tarkemmin kaupunginhallituksen esityslistalta.

Päivitetty viimeksi
29.3.2021 15:34

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Verotus ja julkinen talous