Kuntalaistutkimus 2020: Naantalilaiset uskovat kotikuntansa vetovoimaan valtakunnallisesti parhaiten

Uutiset
Naantalilaiset pitivät tärkeimpinä asioina hyvässä kotikaupungissa hyvää asuinympäristöä, hyviä palveluita sekä luonnonläheisyyttä.
Viikon aurinkoinen uutinen.

Kuntaliiton toteuttaman vuoden 2020 kuntalaiskyselyn mukaan naantalilaiset uskovat oman kotikuntansa vetovoimaan. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan oman kotikuntansa sijoittuminen kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa, ja naantalilaisista 93 prosenttia arvioi kotikuntansa sijoittuvan kilpailussa hyvin tai erittäin hyvin.

Naantalin tulos oli kyselytutkimuksessa mukana olleiden kuntien korkein. Kuntalaiskyselyssä oli mukana 43 kuntaa, joiden väestörakenne ja muut ominaisuudet yhdessä muodostavat edustavan otoksen koko maasta. Kyselyyn vastanneista kuntalaisista keskimäärin 59 % arvioi oman kuntansa pärjäävän hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä elää ja asua” -kilpailussa. Kyselyssä toiseksi korkeimman tuloksen, 92 prosenttia, sai Pirkkala.

Kyselytutkimuksen mukaan kuntalaisten yksilöominaisuudet ja mielipide kunnan talouden hoidosta selittävät tulosta. Mitä parempana kuntalainen pitää kunnan talouden hoitoa, sitä paremmin hän arvioi oman kuntansa pärjäävän kuvitteellisessa kilpailussa.

Kuntaliiton kysely toteutettiin kevään ja alkukesän aikana, ja siihen vastasi yhteensä 10 812 suomalaista. Naantalilaisia vastaajia oli noin 200. Oman kunnan vetovoimasta on kysytty Kuntaliiton kyselytutkimuksissa aiemmin seitsemästi, noin neljän vuoden välein.

Hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys tärkeimpiä asioita hyvässä kotikunnassa

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä olivat vastaajien mielestä kolme tärkeintä asiaa hyvässä kotikunnassa. Naantalilaiset pitivät tärkeimpinä hyvää asuinympäristöä (61 % vastanneista on valinnut kolmen tärkeimmän joukkoon), hyviä palveluita (49 %), luonnonläheisyyttä (45 %) sekä turvallisuutta (40 %). Myös valtakunnallisesti samat asiat nousivat kuntalaisten vastauksissa tärkeimmiksi omassa kotikunnassa.

– Kuntalaiskyselyn tuloksiin heijastuu osittain kevään koronatilanne. Erilaiset rajoitustoimet sekä etätyön lisääntyminen vaikuttaisivat olevan vahvasti yhteydessä luonnonläheisyyden sekä hyvän asuinympäristön merkityksen kasvuun, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliiton tiedotteessa.

Kuntaliitto julkisti aiemmin myös tietoa kuntalaisten suhtautumisesta kunnan toimintaan koronavirustilanteessa. Naantalilaisista noin kaksi kolmasosaa oli tutkimuksen mukaan tyytyväisiä kaupungin toimintaan koronapandemian aikana.

Tutustu tuloksiin tarkemmin Kuntaliiton sivuilla (pdf)

Aurinkoa arkenakin! Naantalin kaupunki julkaisee viikoittain aurinkoisia uutisia, joiden tarkoituksena on tuoda esille kaupungin positiivisia tapahtumia. Aurinkoisen uutisen tunnistat kuvan aurinkologosta. Tunnisteella #viikonaurinkoinenuutinen voit seurata aihetta sosiaalisessa mediassa.

Päivitetty viimeksi
10.9.2020 12:59

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö