Naantalin vammaispalvelut selvittää asiakaskokemusta

Naantalin vammaispalvelut on lähettänyt kaikille asiakkailleen kyselyn, missä selvitetään tyytyväisyyttä vammaispalvelujen toimintaan ja laatuun. Kyselyn tavoitteena on kehittää palveluita asiakaslähtöisempään suuntaan ja ennakoida palvelutarpeissa tapahtuvia muutoksia paremmin. Kyselyn vastauksista tiedotetaan syksyn aikana asiakastapaamisten yhteydessä, nettisivuillamme sekä yhteistyökumppaneidemme kautta. Tarkempia tietoja kyselystä saat tarvittaessa omalta työntekijältäsi (yhteystiedot).

Kysely osallisuudesta ja vammaispalveluiden kehittämisestä/ Lapset ja perheet

Kysely osallisuudesta ja vammaispalveluiden kehittämisestä/ Työikäiset