Kuntouttava työtoiminta

Naantalin kaupungin työllisyyspalvelut tiedottavat: 

Kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä poikkeuslain aikana 18.3.-13.4.2020. Tiedotamme asiasta kelaa sekä TE-toimistoa jokaisen asiakkaan kohdalla. Kuntouttava työtoiminta jatkuu normaalisti poikkeuslain jälkeen, mikäli sopimus on voimassa. Sopimuksen päättyessä poikkeuslain aikana jatkosta voidaan sopia poikkeuslain päätyttyä. 

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on tiedotettu asiasta. Poikkeuslain aikana asiakkaalla ei ole oikeutta kulu- tai matkakorvaukseen. Työttömyysajan ilmoitukseen asiakas merkitsee tauon ajalle poissaolo: muu syy sekä lisätietoja-kohtaan palvelua ei järjestetä. 

Lisätietoa tarvittaessa Naantalin kaupungin työllisyyspalveluista. 

Asiakkaat A-L: 
sosiaaliohjaaja Nina Laine puh. 044 7334571

Asiakkaat M-Ö: 
sosiaaliohjaaja Lenita Niemi puh. 044 7334570

---------------------------------------------------------------

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tavoitteena on parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa. 

Ohjautuminen

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta, jossa määritellään asiakkaan palvelutarve. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa

Työtoiminnan järjestäminen

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää asiakkaalle 3 – 24 kk:n jaksoksi kerrallaan.

Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla sattuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Mahdollisista tapaturmista tehdään ilmoitus vakuutusyhtiöön.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa ja työttömyyden kertymä juoksee katkotta.

Toimeentulo

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle kela maksaa koko jakson ajalta työttömyysetuuden ilman tarveharkintaa. Lisäksi maksetaan jokaista työtoiminnan osallistumispäivää kohden 9 euroa kulukorvausta. Kulukorvaukset ovat verovapaita ja niihin ei sisälly tulo- eikä tarveharkintaa.

Mahdolliset matkakustannukset kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta korvataan toimeentulotuesta annetun lain mukaan halvimman matkustustavan mukaan. Jos yhdensuuntainen matka työtoimintapaikalle on vähintään kaksi kilometriä, olet oikeutettu hakemaan matkakorvausta kunnalta.

Lähde: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. 2.3.2001/189

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Työllistämispalvelut
Matkapuhelinnumero
044 733 4570
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Pointti, Tuulensuunkatu 8

Ohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Aikuissosiaalityö
Matkapuhelinnumero
044 417 1450
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Pointti, Tuulensuunkatu 8

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Työllistämispalvelut
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Pointti

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työttömän tuet ja etuudet