Tietoa ja ohjeita yrittäjille koronavirustilanteessa

Päivitetty 15.5. klo 12.50

Naantalin kaupungin elinkeinopalvelut kokoaa yrittäjille suunnattua hyödyllistä tietoa sekä linkkejä koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Sivua päivitetään.

Elinkeinoasiamies Jorma Ranta on siirtynyt uusiin tehtäviin. Väliaikana naantalilaisia yrittäjiä palvelee kuntayhteyshenkilöömme Turku Business Regionissa (= Turku Science Park), yritysneuvoja Maarit Tontti, +358 50 559 0297, maarit.tontti@turkubusinessregion.com

Myös kaikki muut yritysneuvojat ovat käytettävissänne. Turku Science Parkin yritysneuvojien yhteystiedot.

Yksinyrittäjien tuki

Yksinyrittäjän toimintatuen haku on käynnissä Turku Business Region –verkkosivuilla. Haku avautui 16.4.2020 klo 9.00. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Turussa ja seutukunnissa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo) yksinyrittäjien toimintatuen haku ja käsittely hoidetaan keskitetyllä mallilla. Yksinyrittäjien tukea haetaan seudun yhteisen kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n ylläpitämän Turku Business Region -verkkosivuston kautta. Hakemukset ohjataan sieltä Turun kaupungin tietojärjestelmään, jossa koko hakuprosessi toteutetaan hakemuksen jättämisestä sen käsittelyyn ja myönnetyn tuen maksatukseen.

Naantalilaisia hakijoita on ollut toukokuun puoleen väliin mennessä vielä yksinyrittäjien määrään suhteutettuna vähän. Jos siis täytät tuen saamisen ehdot etkä ole vielä ehtinyt tehdä hakemusta, kannattaa toimia ja hakea tukea nyt.

Vinkkejä hakemuksen täyttämiseen

 • Kun täytät hakemusta, kerro selkeästi, mihin 2000 €:n tuki käytetään (esim. vuokramenot  xx €/kk, kirjanpito xx €/kk, leasingmaksu kalustosta xx €/kk)
 • Suosittelemme laittamaan hakemukseen vertailun alkuvuoden 2019 ja 2020 välillä (esim. 1.1.–30.4.), jolloin käy selkeästi esille, että kyseessä on lain edellyttämä koronasta aiheutuva liikevaihdon lasku. Hakemuksen liitteeksi kannattaa laittaa myös vuoden 2019 tilinpäätöstiedot.
 • Tallenna liitteet helposti avattavassa muodossa, kuten pdf-tiedostona. Varmista, että liitteet ovat luettavissa. Vältä esimerkiksi epäselviä valokuvia.
 • Jos saat lisäselvityspyynnön, lisää lisäselvitys liitteenä hakemukseen ja ilmoita sen lisäämisestä sähköpostitse hakemuksen käsittelijälle.
 • Yksinyrittäjä ei voi tai saa jättää kahta hakemusta. Asia voidaan tulkita viranomaisen erehdyttämiseksi, ja se voi täyttää petoksen tunnusmerkit.

Yksinyrittäjän tuen myöntämisen kriteerit lyhyesti

 • Tukea voi hakea Suomessa toimiva päätoiminen yksinyrittäjä - yksinyrittäjällä tarkoitetaan tässä yrittäjää/ammatinharjoittajaa/freelanceria, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa
 • Yksinyrittäjän on osoitettava merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia
 • Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä ja/tai jos yrityksellä on verovelkoja

Lisätietoa yksinyrittäjien tuesta ja sen hausta Turku Business Regioinin sivuilta.

Lisätietoa yksinyrittäjien tuesta ja koronavirustilanteen vaikutuksista myös TEM:n sivuilla.

Turku Science Parkin neuvontapalvelut

Turun seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy tarjoaa tukea ja neuvoja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmatilanteisiin. Yrityksille suunnatut maksuttomat tehostetut tieto- ja neuvontapalvelut löydät Turku Science Park Oy:n Korona-info sivuilta.

Yrittäjän työmarkkinatuesta

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi etenee näin:

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle. Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020.

TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonta, p. 0295 020 701 (yrittäjien kysymykset)

Työttömyysturvaa että yksinyrittäjien tukea voi hakea yhtäaikaa. Niiden yhteensovittamisesta sanotaan Suomen Yrittäjien sivuilla seuraavaa: "Se [yksinyrittäjien tuki] voi vaikuttaa työttömyysetuuden määrään, mikäli yrittäjä esimerkiksi käyttää sitä henkilökohtaisiin menoihinsa tai se luetaan yrittäjän ansiotuloksi tai palkaksi. Jos tuki käytetään yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaetuuteen."

Lue uutinen kokonaisuudessaan Suomen Yrittäjien sivuilla.

Voimassa olevat tuet lyhyesti

Mistä yritykset saavat rahoitusta -taulukko
Mistä yritykset hakevat rahoitusta -taulukko

Finnveran takaus

Finnvera on laajentanut pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Molemmissa takauksissa asiakkaan pankki tekee sähköisen hakemuksen Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen 80 prosentin takauksesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella.

Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä kuten takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja. Rahoituksen edellytyksenä on kaikissa ratkaisuissa se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

Business Finlandin rahoitus

Business Finlandilla on yli viiden työntekijän yrityksille kaksi rahoituspalvelua. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Esiselvitykseen on mahdollista saada max. 10 000 € ja kehittämiseen max. 100 000 €, omavastuu on 20 %.

Ely-keskukset

ELY-keskukset myöntävät koronarahoitusta eli yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Kehittämisavustus on suunnattu työnantajayrityksille, joissa on 1–5 työntekijää. Tuki on tarkoitettu yrityksen uudistumiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Avustusta myönnetään 1) tilanneanalyysin tekemiseen tai 2) kehittämistoimenpiteisiin, joilla yritys ratkaisee koronasta johtuneita liiketoimintaongelmia.

Ely-keskusten kehittämispalvelut, normaali omavastuusosuus 300,00 € on pudotettu 30,00 €:oon.

Verkkokaupan perustaminen vs. julkiset tuet

Verkkokaupan perustaminen kiinnostaa tällä hetkellä monia. Julkista tukea (Business Finland ja Ely-keskus, ks. yllä) voi saada verkkokaupan suunnitteluun, mutta ei varsinaiseen ostoon (de minimis sääntö estää julkisen tuen käytön markkinointikanavan ostoon). Jo valmiin verkkokaupan markkinoinnin suunnitteluun voi myös saada tukea, mutta ei sen markkinointikampanjan toteuttamiseen.

Tarkemmin aiheesta: Julkisen tuen saatavuus verkkokaupan perustamiseen (pdf)

Katso tallenne Business Finlandin, Nordean ja Finnveran webinaarista aiheesta rekisteröitymällä (tallennettu 2.4.2020).

Uudet lomautusilmoitusajat

 • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
 • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
 • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
 • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Ajankohtaista Verohallinnolta

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Myös ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. 

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta voit pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Lue yritysten veroasioista Verohallinnon sivuilta.

Yrittäjien palveluita poikkeusoloissa

Kotiin tilattaville ruoka-annoksille, kauppakassipalveluille sekä muille kotipalveluille on nyt kysyntää. Visit Naantali ylläpitää ajantasaista listaa paikallisista lounas-, kahvila- ja ruokapalveluista. Naantalin kaupunki on koonnut sivuilleen listaa kauppa-apu- ja muista kotipalveluista. Listaa palveluista jaetaan myös ikäihmisille.

Mikäli tarjoat vastaavia palveluita eikä palveluitasi vielä löydy listauksesta, ota yhteyttä (lounas- ja ruokapalvelut) info@visitnaantali.com ja (muut palvelut) viestinta@naantali.fi.

Hyödyllisiä linkkejä

Kädet tulee pestä huolellisesti saippualla.

Ajankohtaista koronavirustilanteesta ja kaupungin palveluista

Olemme koonneet tietoa kaupungin palveluista poikkeustilanteessa sekä ikäihmisille tarjottavista palveluista koronasivustolle. 

lateral-image-right

Asiasanat

Yrittäjät
Työ ja yrittäminen
Työ ja työttömyys