Kaupunginvaltuusto

Naantalin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 43 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston jäsenet on valittu kuntavaaleissa, jotka järjestetään joka neljäs vuosi. Tämän hetkisen valtuuston toimikausi alkoi 1.6.2017.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy johtosäännöt, joissa määrätään kunnan organisaatiorakenne, eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät.

Valtuusto käyttää kaupungin päätösvaltaa sikäli, kun siitä ei ole erikseen toisin säädetty tai valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt muulle toimielimelle. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnan ja talouden perusteista, kuten kuntastrategiasta, hallinnon rakenteesta ja toimivallan jakamisesta, talousarviosta ja -suunnitelmasta, veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista sekä toimialojen tavoitteista. Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluu luottamushenkilöiden ja tärkeimpien viranhaltijoiden valinta. Lisäksi kaupunginvaltuusto seuraa kaupungin toimintaa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuuston päätöksiin haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella.

Kaupunginvaltuuston kokoukset

Valtuuston kevään 2021 kokouspäivät ovat 1.2., 15.3., 26.4. ja 7.6.

Kokouspaikka on kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2. Valtuuston kokoukset alkavat kello 18 ja ne ovat julkisia. Ilmoitus kokousajasta, -paikasta ja pöytäkirjan nähtävänäpidosta julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, Rannikkoseudussa ja mahdollisuuksien mukaan Turun Seutusanomissa.

Naantalin kaupunginvaltuusto kokoustaa valtuustosalissa kaupungintalolla

Kaupunginvaltuuston kokoukset näytetään suorana verkossa

Naantalin kaupunginvaltuuston kokoukset näytetään suorana lähetyksenä kaupungin YouTube-kanavalla. Tallenne kokouksesta on katsottavissa 14 vuorokautta kokouksen jälkeen.

lateral-image-left

Kaupunginvaltuuston kokouksessa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Käsiteltävät asiat ovat kaupunginhallituksen esityksiä valtuustolle. Valtuuston sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Kaupunginvaltuuston kokous voidaan peruuttaa tai ajankohtaa siirtää valtuuston puheenjohtajan päätöksellä. Muutoksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin ennakkoon.

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin internet-sivuilla ja hallintopalvelujen kirjaamossa kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina.

Tarkastamaton pöytäkirjaluonnos julkaistaan kaupungin internet-sivuilla heti sen valmistumisen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan uudelleen, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu.

Pöytäkirjoista selviää kunkin päätöksen sisältö. Päätösasiakirjoja pidetään esillä internet-sivuilla enintään kaksi vuotta. Sitä vanhempia päätösasiakirjoja voi tiedustella hallintopalvelujen kirjaamosta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtajat on valittu kaudelle 9.6.2020 - 7.6.2021.

Puheenjohtaja Kimmo Aho, SDP
1. varapuheenjohtaja Annika Urpolahti, KESK
2. varapuheenjohtaja Markku Tuuna, KOK
3. varapuheenjohtaja Saara Seppälä, KOK

 

Muut valtuutetut

KOK
Antti Ahti
Hanna Gustafsson
Toni Forsblom
Juha Haapakoski
Martti Jaanto
Mikko Laaksonen
Harri Laine
Jan Lindström
Anne Pentti
Pekka Ritvanen
Anita Saksi
Elina Salokangas
Tero Tavio
Jussi Tähti

SDP
Hannu Aalto
Sirpa Hagsberg
Jarmo Hyvönen
Lauri Laine
Pirjo Maja
Mikko Rönnholm
Kaisa Sipponen
Juha Takanen
Hannele Vienonen

VIHR
Jarkko Kanerva
Eero Latvala
Mirva Maine
Elina Mälkiä
Jasper Wilenius

KESK
Jari-Antti Hörkkö
Heini Jalkanen
Samuli Santalahti
Lasse Valtonen

PS
Juha Eura
Vilhelm Junnila
David Mbing
Sari Outinen

VAS
Terhi Kärkkäinen
Harri Palomäki

KD 
Juha Manner

Kokouksiin osallistuvat viranhaltijoina kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja, joka toimii myös kokouksen sihteerinä.

Valtuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@naantali.fi

Valtuustoryhmät 1.6.2017–31.5.2021

Valtuutetut voivat työskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Ryhmän muodostaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta valtuustolle. Naantalissa valtuustoryhmiä on seitsemän:

KOK, pj Tero Tavio, 16 valtuutettua
SDP, pj Sirpa Hagsberg, 10 valtuutettua
VIHR, pj:t Mirva Maine ja Jasper Wilenius, 5 valtuutettua
KESK ja  RKP, pj Samuli Santalahti, 5 valtuutettua
PS, pj Vilhelm Junnila, 4 valtuutettua
VAS, pj Harri Palomäki 2017-2019, Terhi Kärkkäinen 2020-2021, 2 valtuutettua
KD, pj Juha Manner, 1 valtuutettu

lateral-image-left

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko