Kaupunginhallitus ja konsernijaosto

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännöissä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.  

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännössä.

Naantalin kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuu kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, esittelijänä toimiva kaupunginjohtaja ja pöytäkirjaa pitävä hallintojohtaja. Asiantuntijoina kokouksiin voi osallistua myös muita viranhaltijoita tarpeen mukaan.

Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin, paitsi milloin on valtuuston kokous.  

Mikäli kokouspäivänä oleva maanantai on pyhäpäivä, pidetään kokous seuraavana arkipäivänä. Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Kaupunginhallitus ei yleensä kokoonnu heinäkuussa.

Kokouspaikkana on kaupunginhallituksen kokoushuone kaupungintalolla osoitteessa
Käsityöläiskatu 2. Kokoukset eivät ole julkisia, ellei kaupunginhallitus toisin päätä. Kokousten esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja. Tutustu kaupunginhallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin internet-sivuilla ja hallintopalvelujen kirjaamossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Mikäli kaupungin virastot ovat edellä mainittuna päivänä suljettuina, nähtävänäolopäivä siirtyy seuraavaan aukiolopäivään.

Kaupunginhallituksen kokoonpano

Kaupunginhallituksen kokoonpano toimikaudella 9.6.2020 - 7.6.2021 on seuraava:

Puheenjohtaja Jan Lindström, KOK
varajäsen Martti Jaanto, KOK

1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila, PS
varajäsen Juha Eura, PS

2. varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg, SDP
varajäsen Jukka-Pekka Aalto, SDP

Kaupunginhallituksen jäsenet

Hannu Aalto, SDP
varajäsen Markus Helenius, SDP

Tommy Björkskog, KD
varajäsen Saija Porramo, VIHR

Toni Forsblom, KOK
varajäsen Anne Pentti, KOK

Hanna Gustafsson, KOK
varajäsen Antti Ahti, KOK

Heini Jalkanen, KESK
varajäsen Sini Paasikivi, KESK

Mirva Maine, VIHR
varajäsen Jasper Wilenius, VIHR

Pirjo Maja, SDP
varajäsen Isabella Hautala, SDP

Tero Tavio, KOK
varajäsen Elina  Salokangas, KOK

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksella on konsernijaosto, jossa on yhdeksän jäsentä. Kokousten esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä tekninen johtaja. Konsernijaoston kokoonpano toimikaudella 9.6.2020 - 7.6.2021 on seuraava:

Puheenjohtaja
Toni Forsblom, KOK
varajäsen Elina Salokangas, KOk

Varapuheenjohtaja
Lasse Valtonen, KESK
varajäsen Heini Jalkanen, KESK

Jäsenet

Jukka-Pekka Aalto, SDP
varajäsen Hannu Aalto, SDP

Juha Eura, PS
varajäsen Kari Salo, PS

Hanna Gustafsson, KOK
varajäsen Martti Jaanto, KOK

Isabella Hautala, SDP
varajäsen Pirjo Maja, SDP

Terhi Kärkkäinen, VAS
varajäsen Kaisa Vallavuori, VAS

Anne Pentti, KOK
varajäsen Markku Tuuna, KOK

Esa Vahtera, VIHR
varajäsen Jasper Wilenius, VIHR

Kaupunginhallituksen sekä konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@naantali.fi