Soveltava liikunta

Fysioterapeutti kuntouttamassa

Naantalin kaupungissa on aloittanut uusi soveltavan liikunnan ohjaaja keväällä 2019. Soveltavan liikunnan ohjaajan tehtäviin kuuluu myös koko kaupungin hyvinvointikoordinaattorin tehtävät.

Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavien liikuntapalveluiden tavoitteena on tarjota esteettömiä, monipuolisia, yhdenvertaisia, laadukkaita ja innostavia liikuntapalveluja kaiken ikäisille.  Ryhmissä tärkeitä asioita ovat toimintakykyisyyden ylläpitäminen, sosiaalinen kanssakäyminen, pysyvän liikuntaharrastuksen löytäminen sekä ilon tuottaminen.

Tavoitteena on mahdollistaa liikunnallisia toimintoja, ryhmiä, kursseja ja tapahtumia asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan koko kauden. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden, järjestöjen ja ympäristökuntien kanssa.

Ajankohtaisista soveltavan liikunnan toiminnoista saa näiltä sivuilta sekä liikkuvanaantali-facebook sivuilta ja kausittain ilmestyvästä esitteestä. 

Saattajakortti 

Tietoa saattajakortista ja kortin käyttöpaikat. Lisätiedot Naantalin saattajakortista tarvittaessa aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun avohuollon ohjaaja Mervi Dahlin mervi.dahlin@naantali.fi, 050 092 0331.

Lisätiedot Naantalin avustajapalveluista. 

Saattajakorttihakemukseen

Avustajan kanssa liikkumaan ja kulttuurin pariin!

Turun seudun 11 kunnassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa ja Turussa on käytössä yhteinen Saattajakortti. Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista.
Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa toiminnan tulee olla kaupungin järjestämää. Kortti ei siis yleensä oikeuta sisäänpääsyyn muiden tahojen kaupungin tiloissa järjestämiin tilaisuuksiin. Kortin käyttöpaikat on nähtävissä saattajakortti -sivuilta, kuntien verkkosivuilta ja liikuntapalveluissa. Kortin käyttömahdollisuuksista voi kysyä myös kustakin vierailukohteesta.

Turun seudun kunnissa asuvalla henkilöllä, jolla on avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Saattajakorttia koti- tai asuinkunnastaan. Kortin myöntää kunnan liikunta- tai sosiaali- ja terveyspalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- / palvelusuunnitelma tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön (esim. lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjajaa, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja jne.) lausunto. Näkövammaiset saavat kortin myös esittämällä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortin.

Kortti on avustettavan henkilökohtainen ja sen olemassaolo tulee esittää kassalla tai lippuja ennakkoon varatessa. Kortin haltijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Saattajana voi toimia kulloinkin eri henkilö. Kortin haltija valitsee avustajan ja vastaa hänen kelpoisuudestaan tehtävään (yleisissä pukuhuoneissa avustajan tulee olla samaa sukupuolta). Kortti on voimassa määräajan, enintään viisi vuotta kerrallaan. Korttia uusittaessa toimitaan saman käytännön mukaisesti kuin uutta korttia haettaessa.

Sairaaloiden osastot, laitoshoidon yksiköt ja palveluasumisen toimipisteet voivat anoa Saattajakorttia osasto-, laitos- tai toimipaikkakohtaiseen käyttöön. Toimipaikkakohtaista korttia käytettäessä henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle ryhmään kuuluvalle avustettavalle. Saattajan henkilöllisyys tulee todistaa työpaikan henkilökortin avulla.
 

Avustajakeskus

Näkö-, liikunta- ja kehitysvammaiset sekä muistiasiakkaat voivat kysyä avustajaa myös Avustajakeskuksesta avustajakeskus@avustajakeskus.fi, 02-251 8549. Avustajakeskuksen sivuille pääset tästä linkistä www.avustajakeskus.fi. 

Esteettömyysasioista löydät tietoa kaupunki suunnittelusta.

Tietoa vammaisneuvostosta.

Jokaisella on oikeus esteettömään, monipuoliseen ja itseään motivoivaan liikuntaan!

Liikunnanohjaaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Yksikkö
Sivistystoimi
Matkapuhelinnumero
040 683 7454
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistysvirasto, Tullikatu 11

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Liikunta ja ulkoilu