Maksut ja tuet

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (205/2016) säädettyjä ja Naantalin koulutuslautakunnan hyväksymiä perusteita. 

Varhaiskasvatuksen toiminnoista asiakasta laskutetaan. Laskutusta varten asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tulotiedot varhaiskasvatuksen toimipisteeseen välittömästi hoidon alettua. Ilman tulotietoja perheen asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan. Avoimissa palveluissa asiakas maksaa lukukausimaksun kaupungintalon asiointipisteeseen.

Voit arvioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksun maksulaskurin avulla.

Palveluseteli

Tulosidonnainen palveluseteli on käytössä perheille esimerkiksi silloin, kun perhe haluaa hankkia varhaiskasvatuspalvelua yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluseteliä voi hyödyntää vain yksityiseen päiväkotihoitoon (ei perhepäivähoitoon). Palvelusetelin määrittelyä varten asiakkaan tulee toimittaa tuloselvityslomake.

Palvelusetelin enimmäisarvot ovat:
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 826 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1247,26 €/kk

Tuet

Naantalin kaupunki tukee naantalilaisen lapsen kotihoitoa ja yksityistä hoitoa maksamalla Kelan kotihoidon tuen hoitorahan ja yksityisen hoidon tuen yhteydessä kuntalisää.

Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen kotona tapahtuvasta hoidosta silloin, kun perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia hoitaa vanhempi. Huomioithan, että kuntalisää ei makseta vanhempainrahakauden ajalta. 

Kuntalisän suuruudet ovat 1.3.2020 alkaen:
- 200 €/kk, nuorimmasta lapsesta
- 90 €/kk/perheen toiseksi nuorimmasta lapsesta
- 70 €/kk/perheen seuraavista lapsista 

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa olevasta lapsesta. Kuntalisän suuruus yksityisessä perhepäivähoidossa määräytyy lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Huomioithan, että Kela selvittää varhaiskasvatusoikeuden laajuuden niiden lasten osalta, joista maksetaan yksityisen hoidon tukea.
 

Toimistosihteeri
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Yksikkö
Varhaiskasvatus
Puhelinnumero
02 4345 237
Matkapuhelinnumero
044 733 4648
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistysvirasto, Tullikatu 11