Lukemaan!-hanke

Varhaiskasvatuksessa opettaja lukee lapselle kirjaa.

Luetaan pedagogisesti valittuja kirjoja ja leikitellään kielellä lasten kanssa päivittäin!

Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Monilukutaidon tukeminen varhaiskasvatuksessa lähtee hyvin yksinkertaisista asioista kuten kirjan lukemisesta, kuvien katsomisesta tai ympäristön tutkimisesta. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaito on myös toisen ihmisen ”lukutaitoa” kuten tunnetaitoja, empatian oppimista, toisen asemaan asettumista ja omien tunteiden ymmärtämistä. (Pia Kola-Torvinen, Erityisasiantuntija, Opetushallitus)

Lukemaan!-hanke

”Lastenkirjallisuuden lukemisen hyödyllisyydestä lapsille on metrikaupalla tieteellistä tutkimustietoa. Ääneen lukemisen hyödyt ovat niin moninaiset ja kiistattomat, että lukemista voi yksinkertaistettuna kutsua taikakeinoksi, joka pitää lapsiperheessä monenlaisia ongelmia loitolla ja jonka avulla voi ratkaista eteen tulleita pulmia helposti, vaivattomasti ja edullisesti."
Marika Helovuo kirjassa 100 syytä lukea -kirjasta (2016)

Tiesitkö, että pohja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa? Yhteinen lukuhetki aikuisen kanssa on vuorovaikutusta, läsnäoloa ja yhdessä tekemistä, jolloin lapsi tuntee olevansa tärkeä ja rakastettu. Lukuhetkillä kehittyy tärkeitä kuuntelemisen, ymmärtämisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen taitoja.

Jo ennen lukutaidon kehittymistä yhteiset lukuhetket herättävät lapsessa kiinnostuksen kirjoitettuun kieleen, ja näin myöhemmin koulussa pärjääminen ja koulumyönteisyys on vahvempaa. Runsaasti lukemalla voi saada lukutaidon sujuvaksi, mutta jo ennen sitä takeltelevaa lukutaitoa edistävät myönteiset kokemukset kirjojen parissa. Kirjojen ja tarinoiden parissa kasvaneella lapsella on ympäröivä maailma käsissään, lukutaito vahvistuu ja on näin avain elämässä pärjäämiseen.

Lukemaan!-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema. Tarkoituksena on jakaa tietoa lukemisen tärkeydestä, edistää lukemisen kulttuuria ja kehitellä mielenkiintoisia tapoja lisätä lukuintoa. Jo pitkään ollaan oltu huolissaan lasten ja nuorten lukutaidosta. Lukemisen kulttuurin on koettu vähenevän, haluamme kiinnittää huomiota lastenkirjallisuuden lukemisen hyötyihin.

Hankkeen projektityöntekijänä toimii Viveka Raitanen p. 040 624 0465 tai etunimi.sukunimi@naantali.fi.

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus