Suopellon Vanhemmat ry

Yhdistyksen puheenjohtaja: Suvi Valtonen
sähköpostiosoite: Suopellonvanhemmatry@gmail.com
Varapuheenjohtaja: rehtori Kai Vuorinen

Kokoukset:

  • ti 1.12.

Kokoukset klo 18.00 etäkokouksina teamsin välityksellä.
Tervetuloa mukaan!

Suopellon Vanhemmat ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Yhdistyksemme toiminnan avulla pyrimme lisäämään tiedon kulkua, tietoa koulun tavoitteista sekä tuomaan konkreettisesti esille kotien ja lasten ajatuksia ja toiveita. Yhdistyksen hallitus vaihtuu vuosittain.

Hallitus kokoontuu kerran kuussa keskustelemaan koulua koskevista ajankohtaisista asioista. Kokoukset ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Kokouksien alustajina on aina joko koulun opettaja tai yhdistyksen kutsuma henkilö. Tervetuloa toimintaan mukaan! Kokoontumisajoista lisätietoa saa koulun rehtorilta. Koulumme yhdistys aloitti toimintansa keväällä 2000.

Suopellon Vanhemmat ry:hyn kuuluvat kaikki koulumme lasten huoltajat sekä koulun henkilöstö. Yhdistykseen kuuluvilta perimme vapaaehtoista kannatusmaksua. Kannatusmaksuista ja muusta toiminnasta saadut varat käytämme oppilaiden hyväksi.

Tästä syystä käännymmekin teidän puoleenne ja toivomme, että voitte omalta osaltanne olla tukemassa tärkeää toimintaa. Toivomme samalla, että mahdollisimman monet teistä osallistuisivat toimintaamme olemalla mukana kokouksissa, koulun tapahtumissa ja yhteisissä teemailloissa.

Yhdistyksemme kuuluu Suomen vanhempainliitto ry:een. Kattojärjestö on perustettu 1907 ja siihen kuuluu noin 1100 vanhempainyhdistystä ympäri Suomea. Lisätietoja ko. järjestöstä saa osoitteesta www.suomenvanhempainliitto.fi. Suomen vanhempainliitto järjestää mm. erilaisia koulutus- ja teemapäiviä, joihin osallistuu johtavia opetusalan ammattilaisia ja koulutuksen suunnittelijoita.

Asiasanat

Kasvatus ja koulutus
Perusopetus