Tarvitsetko apua?

Oli huoli pieni tai suuri, aina voi kysyä neuvoja ja apuja puhelimitse, Wilma viestillä tai kasvokkain. Oman koulusi kuraattori ja koulupsykologi ovat nimetyillä kouluillaan tiettyinä päivinä viikosta. Voit käyttää myös Pyydä apua -lomaketta.

Meillä on yhteinen tavoite: Hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta oppilaitosyhteisössä.

Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon (6 §) tavoitteena on

  • edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia, ja tukea yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia
  • edistää terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä 
  • tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä, ja ehkäistä syrjäytymistä
  • tukea oppimista sekä tunnistaa, lieventää ja ehkäistä mahdollisimman varhain oppimisen esteitä oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia

Poikkeusajasta on paikallisesti uutisoitu verkossa mm.:

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Kasvatus ja koulutus
Perheiden palvelut