Koulukuljetukset

Kunta on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen niille perusopetuksessa oleville kunnan alueella asuville oppilaille, joiden koulumatkan pituus kunnan osoittamaan lähikouluun yhteen suuntaan ylittää viisi kilometriä. Tämä koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita. Esiopetuksessa oleviin oppilaisiin sovelletaan 1. luokan oppilaita koskevia koulukuljetusperiaatteita, silloin kun he käyvät ainoastaan esiopetuksessa eivätkä ole muutoin päivähoidossa. Perusopetuksen 7. - 10. luokkien oppilaille koulukuljetukset järjestetään pääasiassa koulumatkan pituuden takia.

lateral-image-left
Talouspäällikkö
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Yksikkö
Sivistystoimi
Puhelinnumero
02 4345 265
Matkapuhelinnumero
050 552 4022
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Sivistysvirasto, Tullikatu 11

Avainsanat

Lapsiperheet
Nuoret
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus