Lukioomme hakijalle

koristekuva

Yhteishaku kevät 2020

Naantalin lukioon on kevään 2020 yhteisvalinnassa hyväksytty 103 uutta opiskelijaa 11.6.2020. Valituille opiskelijoille on lähetetty tietoa Wilma-viestillä tai sähköpostilla opiskelupaikan vastaanottamisesta, opinto-ohjaajan päivystysajoista sekä opintojen alkamisesta ma 17.8.2020.

Katso lisätietoja lukiomme ainevalintakortista ja kurssivalikoimastamme.

Yhteishaun hakulomake on www.opintopolku.fi -sivustolla.

Lukiolaisen opintopolku

Naantalin lukio on yleislukio, jossa opiskelija voi kulkea omaa lukiopolkuaan. Tarjolla on laajasti reaaliaineiden ja matemaattisten aineiden kursseja. Ruotsin ja englannin lisäksi voi opiskella espanjaa, saksaa, ranskaa ja venäjää, joista on hyötyä jatko-opinnoissa ja työelämässä. Lukiossamme voi suorittaa lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa sekä draamassa ja teatterissa. Äidinkielessä voi suorittaa puheviestinnän päättökokeen.

”Kattava kurssivalikoima sekä asiantuntevat ja innostavat opettajat.”

Opiskelijan ajatus lukiostamme.

Opiskelun tuki

Opetuksessa ja ohjauksessa huomioidaan opiskelijat yksilöinä, koska kursseilla on kohtuullinen määrä opiskelijoita. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtivat aineenopettajien ja ryhmänohjaajien lisäksi opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ja rehtori.

Lukiossamme on hyvä yhteishenki ja koko kouluyhteisömme hyvinvointi on meille tärkeää. Olemme mukana Liikkuva opiskelu -hankkeessa.

”Riittävän iso kavereiden saamiseen, mutta riittävän pieni viihtyvyyden takaamiseksi.”

Opiskelijan ajatus lukiostamme.

Digioppiminen

Sähköiset oppimisympäristöt ovat arkea lukiossa. Käytämme Google Suite for Education -oppimisalustaa ja opiskelijoilla on käytössään myös Microsoft O365:n ohjelmat. Lukiolaisen on mahdollista käyttää joko sähköisiä tai paperisia oppikirjoja. Ylioppilastutkinnossa käytettävä Abitti-koeympäristö tulee tutuksi jo lukion alusta alkaen. Lukiolaisillemme tarjotaan opintojen alussa kurssi, jossa opastetaan lukiossa tarvittavien TVT-taitojen käyttöä. Matemaattisten ohjelmistojen haltuunottoa on mahdollista harjoitella omalla kurssillaan.

Kansainvälinen ja monipuolinen

Matkailuopinnot tarjoavat lukiolaiselle vaihtelua projektiopinnoissa, joissa on mukana paikallisia yrityksiä sekä lähialueen oppilaitoksia. Vuosittain lukiomme tekee eri aineiden kursseilla kansainvälisiä opintoretkiä ja olemme mukana kansainvälisessä Erasmus+ ohjelmassa.

Lukiomme tarjoaa tekniikan aloista kiinnostuneille opiskelijoille Tutkiva työskentely teknologialla -kurssin, jossa uppoudutaan robotiikan, 3D-suunnittelun ja -tulostuksen sekä VR-teknologian maailmoihin. Osa opiskelijoistamme suorittaa myös jo lukioaikana opintoja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella.

Teemme yhteistyötä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Rasekon ja paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.

”Lukiorakennus on upealla paikalla ja hyvien kulkuyhteyksien varrella.”

Opiskelijan ajatus lukiostamme.