Ympäristöohjelma

Naantalin kaupunki on laatimassa ympäristöohjelmaa, jonka päämääränä on taata Naantalin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöohjelman toimenpiteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Saaristomeren tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

Ympäristöohjelma on yksi Naantalin kaupunkistrategian kärkitoimenpiteistä. Ympäristöohjelma tulee koskemaan kaupungin omaa toimintaa, mutta sen vaikutukset tulevat näkymään todennäköisesti myös kuntalaisten arjessa. Kunnan tekemillä ratkaisuilla voidaan mahdollistaa kuntalaisten ekologisemmat arjen valinnat esimerkiksi kiinteistöjen energiaratkaisuissa ja liikennekäyttäytymisessä.

Valokuvakilpailu

Kesällä 2019 järjestettiin valokuvakilpailu, jonka tarkoituksena oli kerätä kuvia Naantalin luonnosta kuvittamaan ympäristöohjelmasta laadittavaa raikasta esitettä. Kilpailun osallistumisaika päättyi 15.8.2019.

Kilpailuun osallistujat luovuttavat Naantalin kaupungille oikeuden käyttää kuvia verkko- ja printtijulkaisuissaan sekä sosiaalisessa mediassa. Valokuvaajat saavat aina nimensä esille kuvan yhteyteen. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan 3 kpl 50 euron tuotekasseja Rymättylän Mikolan luomutilalta. Kilpailun voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Punainen kärpässieni

Ympäristöohjelman laatimiseen on osallistunut lukuisa joukko ihmisiä

Ympäristöohjelmaa varten on osallistettu kuntalaisia ja Naantalin kaupungin työntekijöitä kevään 2019 aikana eri tavoin. Tiivistelmät luottamushenkilöiden ja kuntalaisten työpajojen sekä kuntalais- ja työntekijäkyselyjen tuloksista on koottu alla oleviin liitteisiin. Etenkin kuntalaiskyselyyn saatiin erittäin paljon vastauksia.

Suuret kiitokset kaikille kyselyihin vastanneille ja työpajoihin osallistuneille!

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Ympäristönsuojelu
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Osallistuminen ja päätöksenteko
Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
Ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu