Jätehuolto ja kierrätys

Jäteastia niityllä

Naantalin kaupungin alueella kotitalouksien jätehuollon järjestämisestä, kuten tyhjennyksistä ja sopimuksista, sekä yleisestä jäteneuvonnasta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Lounais-Suomen jätehuollon sivuilta selviää mm. jäteasemien aukioloajat, taksat, lajitteluohjeet sekä hyötyjätepisteiden sijainnit. Näissä pisteissä kerätään mm. lasia, metallia ja paperia. Lisäksi kotitalouksien vaarallisia jätteitä ja pienelektroniikkaa vastaanotetaan maksutta Pop up -lajitteluasemassa ja keräysauto Siirassa, jotka kiertävät Naantalissa aikataulujensa mukaisesti.

Naantalin lähimmät jätekeskukset ovat Isosuon jätekeskus ja Topinojan jätekeskus.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä. Määräyksissä on säännöt mm. jätteiden keräysvälineiden tyhjennysväleistä ja jätteiden sijoittamisesta. Yleisperiaatteena on, että jätteet on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle.

Naantalin ympäristönsuojelu valvoo jätelakiin liittyvien säännösten ja määräysten noudattamista Naantalin alueella.

Ympäristönsuojelutarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Ympäristönsuojelu
Puhelinnumero
02 4345 442
Matkapuhelinnumero
044 733 4618
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Avainsanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristövalvonta ja -terveydenhuolto